Biologisk mångfald kan gynnas av täkter

När en täkt slutar att nyttjas för brytning av naturresurser som berg, grus, jord och torv kan den, med rätt åtgärder, bidra till en större biologisk mångfald än före brytningen.

När man använder en täkt för att få byggmaterial är det viktigt att tänka på vad man lämnar efter sig så att miljön är så inbjudande för växt- och djurlivet som möjligt. Swerock ser därför till att undvika att lämna större släta bergspartier, utan försöker skapa bergväggar med skrevor där fåglar kan bygga bon. Jordhögar som lämnas kvar välkomnar växter och insekter, och täktsjöar och vattendrag bidrar till en härlig miljö för fåglar, grod- och kräldjur. Swerocks grus- och bergtäkter har visat sig främja arter som t.ex. Mindre strandpipare – en fågel som annars har ont om naturliga häckningsplatser.

- Det är glädjande att miljön i en täkt, med rätt åtgärder, har visat sig skapa unika förhållanden där undanträngda arter får en andra chans att etablera sig, säger Jerker Carlström, Platschef på Swerock. I en av våra täkter såg vi just en familj med Mindre Strandpipare. För att avleda uppmärksamheten från ungarna så spelade föräldrarna att de var skadade.

Mellan den 15 maj-15 juli så försöker Swerock att undvika brytning av berg och grus på de områden som fåglarna häckar.

Läs mer om biologisk mångfald i täkter.

Läs om häckande pilgrimsfalkar.

Dela det här på: