Cliffton i region Nord blir Swerock

Från och med den 1 juni i år blir Cliffton i region Nord Swerock.

Det finns flera orsaker till att vi gör den här ändringen:

  • Många varumärken skapar otydlighet. Swerock arbetar med att göra det enklare för kunden och detta är ett led i det arbetet.
  • Kunder är undrande, vi agerar under varumärket Cliffton men juridiska dokument t ex fakturor kommer från Swerock AB.
  • Samordning under ett varumärke ger en ökad effektivitet.
  • Vi tydliggör vårt kompletta erbjudande till kund via varumärkesbyggande och marknadsföring.

Namnbytet har gått mycket bra tack vare alla våra fantastiska medarbetare i region Nord. Arbetet började tidigt med i första hand intern information och planering. Under våren har jobbet med att byta logotyp på fordon, kontor, kläder mm satts igång och kommer att fortlöpa efterhand.

Tillsammans är vi starka!

Dela det här på: