Det går snabbt i branschen nu

På Swerocks nya betonglaboratorium i Danderyd utförs produktionskontroll och produktutveckling av betong. Vi frågade Oskar Linderoth, produktutvecklare på Swerock, om hur arbetet går till och vad som är på gång i betongbranschen.

Om knappt åtta år, 2030, ska Swerock och övriga bygg- och anläggningsbranschen ha halverat sina klimatpåverkande utsläpp. Och 2045 ska branschen vara klimatneutral. Utvecklingen av ny betong med lägre klimatpåverkan är central för att nå de uppställda målen. Betong är världens mest använda byggmaterial och de stora volymerna medför betydande koldioxidutsläpp trots att klimatavtrycket per kubikmeter är lågt jämfört med många andra material. Detta innebär också att varje liten åtgärd för att minska betongens klimatavtryck kan göra skillnad på projekt- och samhällsnivå.

- Labbet ska i första hand hantera Swerocks interna produktionskontroll men vi kommer även hjälpa externa kunder och jobba med forskning och innovation. Utvecklingsarbetet är främst inriktat på att byta ut cement mot andra bindemedel som fungerar på ungefär samma sätt, men som inte har det höga klimatavtrycket. Ett sådant bindemedel är Merit som vårt dotterbolag Swecem tillverkar av slagg, en biprodukt från stålindustrin som har visat sig ha cementlika egenskaper. Cement utgör mindre än 15 % av betongens volym men står trots det för mer än 90 % av dess klimatavtryck, så varje gram vi kan byta ut mot Merit gör skillnad.

Överhuvudtaget är det mycket på gång inom betongbranschen, i synnerhet på området klimatförbättrad betong.

-Något som är spännande nu är att man tittar på kombinationer av flera olika bindemedel i betongen. För bara tio år sedan användes nästan uteslutande rent cement som bindemedel, i framtiden kommer vi sannolikt se betong med kombinationer av två, tre eller ännu fler olika bindemedel. Vulkaniska askor och aktiverade leror är två intressanta materialgrupper som det forskas mycket på både i Sverige och internationellt. Lercement finns redan på marknaden i några länder, bland annat i Danmark. Inom bara några år tror jag att vi kommer se flera nya bindemedel och bindemedelskombinationer även i Sverige.

Swerock satsar mycket på forskning och innovation och är engagerade i flera branschgemensamma projekt och grupperingar. Man samarbetar också med högskolor och forskningsinstitut, till exempel RISE och deras betongforskare.

-En viktig uppgift för oss är att öka byggbranschens kunskap och medvetenhet om klimatförbättrad betong. Vi är bland annat ute och föreläser, framför allt för konsulter och konstruktörer som har väldigt mycket att säga till om när det kommer till betong. Det är de som gör föreskrifterna och styr vilken betongkvalitet som kan användas, även om de inte alltid är betongexperter. Därför har vi riktat in oss på att prata klimatförbättrad betong, det vi kallar ECO-Betong, med dem. Jag tror att vi kan få upp användandet väldigt mycket bara vi kan informera konstruktörerna om deras ansvar och möjligheter att göra skillnad.

De största utmaningarna för att få branschen att använda mer klimatförbättrad betong handlar just om information tror Oskar.

-Vi måste bli ännu bättre på att visa alla de fördelar som finns med klimatförbättrad betong, inte minst tekniskt; den borde vara kundens förstahandsval och standardprodukt.  Men när det gäller att komma ännu längre i utvecklingen finns det i nuläget vissa begränsningar i gällande branschstandarder, framför allt avseende tillåtna material och bindemedelskombinationer. Utvecklingen på tekniksidan går väldigt snabbt och standarderna hänger inte riktigt med. Där finns en utmaning.

 

Fakta:
Begreppet klimatförbättrad betong kommer från en vägledning som Svensk Betong har tagit fram tillsammans med branschen och innebär att betongens klimatavtryck reducerats med en viss procentsats jämfört en referensbetong. Klimatförbättrad betong finns i steg 1-4, vilket står för att man har reducerat klimatavtrycket med 10-40 procent, jämfört med traditionell betong. Läs mer om ECO-Betong

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.