Elever i femman sätter upp holkar för att främja djurlivet

Eleverna på Frändeskolan i Frändefors har läst om fågelarter, fladdermössarter och insekter på Naturkunskapen. I slöjden har de tillverkat holkar till flera fågel- och fladdermusarter. I dag var det dags att sätta upp dem i vår bergtäkt i Vänersborg. Där vill man främja mångfalden gällande växter och djur på arbetsområdet.

– Det har varit ett jätteroligt och lärorikt projekt för våra elever. Ett bra lokalt samarbete mellan företag och skola för att främja den biologiska mångfalden i närområdet. Det ska bli så spännande att följa vilka fåglar som flyttar in i de olika holkarna, säger slöjdlärare Anders Karlsson.

Under dagen har eleverna satt upp sina holkar och varit ute och fått en inblick i verksamheten. Studiedagen avslutades med grillning och studier av stora maskiner.

Mattias Lindelöw på Swerock

Artikel om projektet i ttela

Artikel om projektet i Entreprenad

Dela det här på: