Etablering av nya betongfabriker i Finland

Swerock etablerar två nya betongfabriker i Tammerfors i centrala Finland.

De båda fabrikerna är två stycken SBM 3300. De monteras under januari månad i år och kommer att stödja varandra i sin produktion. Båda ligger centralt placerade då den ena ligger 6 km norr om Tammerfors och den andra 3 km söder om Tammerfors och Ylöjärvi centrum. Tammerfors med omnejd är den region i Finland som skall växa mest de närmaste åren ur både invånar- och industriellt perspektiv. Det gör att Swerock satsar ordentligt i området. Målet är att leverera 60 000 m3 betong under 2019 med stigande volym upp till 120 000 m3 under år 2022. Vårt dotterbolag Swecem etablerade en ny modern cementterminal i Finland år 2017. Dessa två nya betongfabriker kommer att ge ordentligt tillskott i volym till Swecem. Totalt är den årliga volymen för betong i Finland ca 300 000 m3 med sina totalt 12 fabriker.

 

Dela det här på: