Färdplaner visar vägen mot fossilfrihet

Allt fler branscher presenterar färdplaner för hur de ska bli fossilfria. Bergmaterialindustrin är en av de senaste, och Swerock deltog i arbetet med framtagningen. Precis som övriga färdplaner beskriver den hur klimatomställningen också kan öka konkurrenskraften.

Vägen till ett klimatneutralt Sverige 2045

Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kräver stora insatser från många aktörer. Initiativet Fossilfritt Sverige uppmanar näringslivet att ta fram färdplaner för hur målet ska nås. Hittills har 13 planer överlämnats till regeringen, från bl a bygg- och anläggning, bergmaterial, betong och transport. Här beskriver branscherna hur de ska bli fossilfria, och skickar tydliga signaler tillbaka till politikerna: Vi är redo att satsa, men då måste ni undanröja hinder och ge oss effektiva styrmedel.

Omställning som ökar konkurrenskraften

Att så många företag har anslutit sig tyder på att de ser klimatomställningen som en nödvändighet och en möjlighet, som ett sätt att säkra långsiktig konkurrenskraft. Det skriver Swerock under på. Företagets hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist ser en stor styrka i färdplanerna:

- Det blir ett sätt för branschen att samlas kring gemensamma utmaningar och verka tillsammans för rätt förutsättningar. Vi får en plattform för samverkan där alla i kedjan arbetar mot samma mål. Inte minst får vi en stark och enad röst gentemot politiker och myndigheter som påverkar genom utformning av regelverk, styrmedel och kravställning.

Stort engagemang ger mycket tillbaka

Swerock har deltagit i arbetet med flera färdplaner som rör företagets verksamhetsområden. Detta menar Karin speglar det stora engagemanget hos medarbetarna, och insatserna ger mycket tillbaka:

- Det ger oss möjlighet att påverka i den riktning vi tror på, vi får tillgång till ny kunskap och bygger viktiga nätverk. Det känns också viktigt att bidra till det gemensamma arbetet. Ingen kan lösa detta på egen hand.

Egna åtaganden och konstruktiv dialog

Färdplanerna är rekommenderad läsning för den som vill få en överblick. Här beskrivs hur klimatpåverkan ser ut idag, trender och drivkrafter, hinder och utvecklingsområden, gemensamma mål och konkreta uppmaningar.

- Vissa rubriker pekar på oss själva och våra åtaganden, andra ger underlag för konstruktiv dialog med andra aktörer, exempelvis våra beställare. Detta är något vi har tagit fram och ska driva tillsammans.

Färdplanerna som Swerock står bakom

Nedan följer några ord om de färdplaner som Swerock har ställt sig bakom. Klicka på länkarna för att läsa dem i sin helhet, eller besök fossilfritt-sverige.se.

  • Bygg- och anläggningssektorn. Pekar på vikten av samverkan i hela kedjan, lagkrav som skapar förutsägbarhet, offentlig upphandling som driver på, avfallsklassificering som möjliggör cirkulära lösningar och statlig satsning på omställning av basindustrin. Målet om halverad klimatpåverkan 2030 kan nås med befintlig teknik; resten kräver teknikskiften och innovation.

  • Bergmaterialindustrin. Identifierar tre stora teknikskiften: Elektrifiering och nya drivmedel, Automation och fjärrstyrning, Uppkopplade maskiner. Målen är sänkta utsläpp, ökad produktivitet, dammfri och bullerreducerad miljö och ökad återvinning. Behov finns av en rättssäker tillståndsprocess, nya kompetenser, och lärdomar från andra länder.

  • Betongbranschen. Målet är att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden 2030 och att all betong i Sverige är klimatneutral 2045. För det krävs en efterfrågan på klimatförbättrad betong, materialsnål design, optimerade recept, alternativa bindemedel och fossilfria transporter. För cementindustrin förutsätter det också statlig investering i lagring av koldioxid.

  • Åkerinäringen. Målet för tung trafik är minst 70 procent lägre utsläpp 2030 och helt fossilfritt 2045. Lösningar som nämns är förnybar diesel, elektrifiering och gas, digitalisering, tyngre och större fordon, effektivare logistik och kombitrafik. Följande aktörer omfattas: Åkeriföretag, fordonstillverkare, bränsledistributörer, politiker, Trafikverket och transportköpare.

/bildtext/

SBMI:s vd Mårten Sohlman och styrelseledamot Erika Nobel överlämnar bergmaterialindustrins färdplan till miljö- och klimatminister Isabella Lövin samt näringsminister Ibrahim Baylan.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.