Första bergtäkten på 50 år öppnar nu i Göteborg

Det Peab-ägda industribolaget Swerock AB har öppnat en bergtäkt i Arendal på Hisingen. Efter omfattande tillstånds- och förberedelsearbete öppnade täkten fredagen den 1 september. Med de stora satsningar på bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur som skall ske i Göteborgsområdet kommer efterfrågan på krossat kvalitetsberg att öka kraftigt. Kvaliteten på materialet i Arendalsberget är mycket hög.

Hållbarhetsfrågorna är mycket viktiga för Swerock AB varför samarbete kommer att ske med samma biokonsult som redan samarbetar med oss i Kålleredstäkten. Vi kommer att fokusera på biologisk mångfald under driftstiden av den nya bergtäkten. Vidare kommer alla arbetsmaskiner att ha en hög miljöklassning samt att erforderlig sprängning sker på bästa möjliga sätt. 

På Arendalsberget pågår arkeologiska utgrävningar i samarbete med Swerock AB för att dokumentera de historiska lämningar som finns där.

När bergtäkten avslutas kommer marken att överlämnas till Göteborgs Hamn.

Bergtäkten invigdes fredagen den 1 september och är i kommersiell drift sedan måndagen den 4 september.

För mer information kontakta:

Jörgen Johansson, regionchef, Swerock AB, 0704-24 14 30

Håkan Wifvesson, VD, Swerock AB, 0733-84 75 83

Karl-Gunnar Karlsson, affärsområdeschef, Peab Industri, 0733-84 85 89

Dela det här på: