Framtidens industrianläggning

Cirkulära materialflöden, helhetslösningar och flexibel produktion. Med sitt strategiska läge ska Kålleredstäkten i Sverige bli framtidens mest hållbara och konkurrenskraftiga multisite-anläggning for Swerock och Peab Asfalt.

Strax utanför centrala Göteborg ligger en av Sveriges största bergtäkter. Med över en miljon ton stenmaterial som lämnar täkten årligen, ett elektrifierat järnvägsspår direkt in till anläggningen och asfaltverk, betongfabrik och återvinning inne på området, är Kålleredstäkten en viktig aktör i Peabs utveckling av regionen. Men anläggningen är gammal och behöver rustas upp.

I samma veva som Swerock fick ett nytt tillstånd i täkten fram till 2038 började man därför planera för att modernisera verksamheten. Enligt Malin Kronbäck, projektledare i region Väst, är målet att skapa regionens mest hållbara och konkurrenskraftiga industrianläggning.
– Vi ska bygga framtidens multisite-anläggning, för att bättre kunna möta förväntningar och krav från kunder och branschen i stort. Att ha råvaran och alla våra tillverkande verksamheter på samma plats är en stor konkurrensfördel eftersom det gör att vi kan erbjuda helhetslösningar och får kontroll över hela produktionskedjan. Dessutom minskar vi våra transporter, säger Malin Kronbäck.

Catherine Sollerman, regionchef i Väst, nickar:
– Vi kommer också att öka mängden återvunna råvaror, så att vi tar hand om de resurser som redan är i omlopp. Genom att skapa en processanläggning anpassad till cirkulära materialflöden kan vi ta emot massor från andra projekt och bearbeta det till nytt material här på anläggningen.

Att minska verksamhetens omgivningspåverkan är viktigt, menar Catherine Sollerman.
– Teoretiskt sett hade vi kunnat fortsatta att enbart spränga jungfruligt berg, men våra resurser är ändliga och som stor aktör måste vi ta vårt ansvar. Vi är övertygade om att detta är framtidens affärsmodell, men just nu har vi stafettpinnen och ligger på flera sätt före marknaden, beställarna och lagstiftningen.

Projekteringen av den nya anläggningen är i full fart, där man just nu delar in projektet i olika etapper for att minska risker kopplat till omvärldsläge och konjunktur. De första insatserna påbörjas under 2023 och kommer att pågå ett par år framåt. Bland annat kommer man att fokusera på optimerad logistik och en mer flexibel verksamhet för olika material, fraktioner och storlekar.

– Hållbarhet ar också en viktig pusselbit. Därför jobbar vi mycket med biologisk mångfald, fossilfrihet och återvinning. Redan nu är stora delar av bergproduktionen elektrifierad och både asfaltverk och betongfabrik har övergått till bioolja. Framöver kommer vi aven att undersöka möjligheten att producera el genom solenergi, säger Malin Kronbäck.

Peab ska varaledande i samhällsansvar, vilket innefattar att ta hänsyn till miljö, människa och affär. Samtidigt har man som målsättning att vara branschens tryggaste och mest attraktiva arbetsgivare. Enligt Catherine Sollerman är den stora utmaningen att bygga en anläggning som lever upp till detta, både i dag och om 15 år.

– Att pricka rätt så långt fram i tiden är komplext. Men vi är övertygade om att hållbarhet och medarbetare som trivs är något som krävs for att skapa lönsamhet över tid. Därför känns det helt rätt att vi har påbörjat resan redan nu, säger hon.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.