Går det att gjuta en motorvägsbro på endast 30 timmar?

Vi fick uppdraget att gjuta en bro över den 16 km nya sträckningen av E22 mellan Sätaröd och Vä i Skåne. Beställare är Trafikverket där Peab ansvarar för hela projektet där både omläggning och nybyggnad av allmänna vägar ingår, plus 26 nya broar.

Gjutningen av hela motorvägsbron gjordes i en fas, utan avbrott.

Utmaningarna är många i denna typ av projekt. Trafiken ska störas så lite som möjligt och hänsyn ska tas till markägare och miljö då sträckan skär genom åkerlandskap, korsar många vattendrag och andra parallella vägar. Själva gjutningen är också en utmaning som kräver både expertis, erfarenhet och kapacitet i både mankraft och maskinpark.

900 kubik betong på 30 timmar!

Gjutningen gjordes utan avbrott för att betongen ska härda som en helhet. Vi startade med att resa våra 47-meters betongpumpbilar när solen gick upp över Sätarödsslätten. 30 timmar senare lämnade den sista betongbilen arbetsplatsen. Många aktörer var inblandade vilket ställde stora krav på planering och logistik, inte minst på vår betongfabrik i Önnestad, kanske Sveriges klimatsmartaste betongfabrik.

"Totalt var ett 50-tal medarbetare från olika företag inblandade i den 30 timmar långa brogjutningen. Tack alla medverkande för en fantastisk arbetsinsats; chaufförer, gjutteam, projektledare, arbetsledare, ansvariga driftsledare, arbetschefer och platschefer."

Håkan Wifvesson, VD

Dela det här på: