Gjutning med hybridpump

Nu byggs det nya arena torget i den södra delen av Ängelholm. Peab jobbar på en tillbyggnad av befintliga Catena Arena som kommer att förbinda två akademihallar samt en padelhall. Det handlar om en yta som är på cirka 1600 kvadratmeter. För att genomföra gjutningar på plats används en av Swerocks nya hybrida betongpumpar.

Hybridpumpen körs ut till arbetsplatsen och kopplas sedan in med hjälp av ett 63A-125A-uttag för att drivas helt och hållet på el. Detta gör att koldioxidutsläppen minskar kraftigt och att arbetsplatsen sänker sin klimatpåverkan genom hela arbetsprocessen.

En annan stor fördel är att det blir en tystare arbetsmiljö, inte bara för maskinisten men för alla som befinner sig på byggarbetsplatsen. 

Swerock har under året investerat i 12 stycken nya hybridpumpar varav två av maskinerna har gått till Finland och resterande har disponerats runt om i vårt avlånga land. 

Dela det här på: