Häckande pilgrimsfalkar, backsvalor och svarta rödstjärtar genererar europeiskt pris - Swerocks arbete för ökad biologisk mångfald i Kålleredstäkten belönas

Swerocks arbete med biologisk mångfald i Kålleredstäkten tillsammans med Onsala Biokonsult har belönats med ett certifikat och en Special Mention for Biodiversity i UEPG:s (European Aggregates Association) tävling i hållbar utveckling.

I Kålleredstäkten, som är en av Sveriges största täkter, och den angränsande Sagsjön har ett stort arbete genomförts för att skapa ett nätverk av biologisk mångfald med lämpliga miljöer för olika artgrupper, både djur och växter. Till exempel häckar pilgrimsfalk, backsvala och svart rödstjärt i täkten. Detta visar att det är möjligt att gynna biologisk mångfald samtidigt som verksamheten i Kålleredstäkten fått förnyat tillstånd.

Priset delades ut i Bryssel och cirka 200 deltagare från 20 länder deltog vid ceremonin. Representanter från EU-kommissionen, Peter Dröll, Director Prosperity i  Generaldiktoratet Research & Innovation och William Neal, Advisor of the Director for Circular Economy and Green Growth i Generaldiktoratet Environment fanns på plats när Swerocks Monica Soldinger Almefelt, Chef för Råmaterialförsörjning Grus och Berg, tog emot priset. Syftet med detta stora evenemang är att belöna och visa upp den europeiska bergmaterialindustrins engagemang för hållbar utveckling. Dessutom skapar det möjligheter att sprida god praxis och uppmuntra projekt som går långt utöver vad som krävs av myndigheter, vilket sätter nya standarder för kompetens som andra kan följa.

- Vi är såklart oerhört stolta över detta pris. Det är ett lagarbete mellan oss som arbetar med miljöfrågorna och Niklas Osvaldsson, Arbetschef över täkten och alla som arbetar i täkten. Att arbeta med biologisk mångfald tar tid. Det känns mycket bra att allt hårt arbete vi tillsammans gjort nu resulterat i miljöer som uppskattas av många olika arter av fåglar, pollinerande insekter, groddjur, fladdermöss och andra djur, säger Monica Soldinger Almefelt.

I juryn ingick representanter från WWF, Sectoral Social Dialogue Committee - Extractive Industry (finansieras av EU-kommissionen), AGH University of Science and Technology, European Geological Surveys och tidningen Aggregates Business Europe.

Läs mer här:

http://www.uepg.eu/mediaroom/66/30/UEPG-Sustainable-Development-Awards-Ceremony-2019/

 

Dela det här på: