Idag är det Biologiska mångfaldens dag

Detta vill vi inom Swerock uppmärksamma. Utan biologisk mångfald äventyras överlevnaden inte bara för djur och växter utan också för oss människor.

Läs mer här om hur Swerock arbetar med att skapa naturvärden i våra täkter.

Genom att bjuda in skolelever bidrar vi också till engagemang och ökad kunskap hos framtidens samhällsbyggare. Här kan du läsa mer om hur elever från Frändeskolan sätter upp holkar för fåglar och fladdermöss i vår bergtäkt i Vänersborg.

Dela det här på: