Fabriken, som byggdes under vintern 2019, har varit i bruk sedan april i år. Det är den andra nya betongfabriken i Tammerforsregionen. Två månader tidigare öppnades Tampere fabriken. Dessa två fabriker ska tillsammans leverera betong till ett område med ca 500 000 invånare. Målet är att fabrikerna tillsammans ska leverera 50 000 m3 betong årligen under de närmaste tre åren.

Genom att Swerock etablerar sig i Tammerforsregionen finns nu en gedigen kedja av fabriker i Helsingfors, Åbo och Tammerfors, vilka är de tre regioner som växer mest i Finland.

Ylöjärvis stadsdirektör klippte bandet och förklarade fabriken som öppen. Under dagen hade besökarna möjlighet att titta lite närmare på fabrikens verksamhet samt fika gott.

Då fabriken ej var i drift under dagen behövde inte hjälmar användas.