Klimatneutral betong 2030

Swerock är med i Betonginitiativet som är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner.

Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045.

Läs mer om projektet här.

Dela det här på: