Ludwig Zetterström omvald som ordförande för Svensk Betong

Swecems VD Ludwig Zetterström omvaldes som ny ordförande i föreningen Svensk Betong, en branschorganisation med medlemsföretag över hela Sverige.

Jag tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm fram emot uppgiften att fortsätta leda Svensk Betong, säger Ludwig Zetterström.

Swecem, som är ett dotterbolag till Swerock, arbetar med att importera bindemedel inom betongbranchen. Senaste satsningen är etablering av fabrik i Oxelösund som ska omvandla råvara från stålproduktion till slagg för klimatförbättrad betong.

Föreningen Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlemsföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet.

Svensk Betong arbetar för en positiv syn på betong och betongbyggande. De vill tillvara och stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och marknadsförutsättningar, bland annat genom utbildning och genom att stödja forskning och utveckling på betongområdet.

Pressmeddelande Svensk Betong 2021-04-22

Mer information om Oxelösundsfabriken

Dela det här på: