Magnus Ericsson, Swerock, omvald som ordförande för SBMI

Under torsdagen höll Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) årsstämma och Magnus Ericsson, på Swerock valdes enhälligt om till ordförande. Det här blir hans tredje år på positionen. - Jag är glad att ha fått fortsätt förtroende i rollen som ordförande. SBMI jobbar med många stora och viktiga frågor för bergmaterialindustrin och det är tillfredsställande att kunna påverka branschen positivt, säger han.

SBMI är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial, samt företag i branschen med anknytning till bergmaterial. I organisationen finns cirka 180 medlemsföretag, som driver gemensamma branschfrågor. För Magnus Ericsson väntar nu ännu ett år på ordförandeposten.

- Vi har ett spännande år framför oss och det händer mycket inom branschen. Vi kommer under året bland annat att uppdatera ’Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft’ som publicerades 2019. Mycket har hänt sedan dess och vi i styrelsen ser ett behov av en bearbetning, säger Magnus och fortsätter:

- Samtidigt står vi inför en del utmaningar. Vi jobbar fortfarande i motvind när det gäller fungerande miljöprövningsprocesser, vilket är en av SBMIs högst prioriterade frågor. Det är en nödvändig förutsättning för att ha möjlighet att bedriva verksamhet inom branschen. Vi för ständiga dialoger med myndigheter och beslutsfattare om frågan och driver arbetet framåt.

Efter den årliga stämman fortsatte dagen med en branschdag där Mårten Sohlman, vd för SBMI, tillsammans med moderator Caroline Szyber ledde dagen. Årets huvudtema var materialförsörjning och hållbarhet. Talare från hela branschen närvarade och både MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SGU (Sveriges geologiska undersökning) hade representanter på scen för att prata om bergmaterialförsörjningens roll i samhället.

- Vi har en viktig roll i att utbilda och förklara den nödvändiga samhällsnyttan som bergmaterialförsörjning tillför. Sveriges medlemskap i Nato sätter oss också i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och det påverkar bergmaterialindustrin genom det ökade fokuset på infrastrukturprojekt, säger Magnus.

Fullt upp under året som gått
SBMI jobbar ständigt med nya regelverk som kommer från EU och under det gångna året har föreningen bemött ett stort antal remissförslag. Det har också jobbats fram en uppförande kod som godkändes under stämman och presenterades därefter på branschdagen.

- Uppförandekoden har tagits fram för att tydliggöra och säkerställa att SBMI samlar och företräder företag som agerar etiskt och ansvarsfullt. Syftet är att stärka branschens anseende och öka förtroendet för branschen men det är också ett sätt att stärka branschens attraktivitet för framtidens medarbetare, avslutar Magnus.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.