Möt våra medarbetare Marcus, Platschef och Cathrine, Entreprenadingenjör

Hur gör vi bergmaterialindustrin attraktiv även i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv, bra för människa, miljö och lönsamhet?

Utmaningarna inom bergmaterialindustrin är att hitta rätt kompetens. Branschen genomgår en spännande förändring och utveckling mot mer hållbarhet och digitalisering. En lång och spännande resa som få känner till, men många skulle tycka vara spännande. Bergmaterial behövs för att bygga hållbara samhällen och nu måste processer och metoder utvecklas.

SBMI, Sveriges Bergmaterialindustrier, har jobbat med utmaningarna avseende kompetensförsörjning i branschen. Som ett led för att hitta rätt kompetens har SBMI tagit fram två filmer från vår verksamhet på Swerock i region väst där ni får följa Platschef Marcus Ljungholm och Entreprenadingenjör Catherine Sollerman i Kålleredstäkten.

- Vi gör mycket bra på Swerock som vi ska vara stolta över. Vi arbetar för att göra bergmaterialindustrin attraktiv ur ett hållbarhetsperspektiv, bra för människa, miljö och lönsamhet, säger Helena Tellberg, Avdelningschef Grus och Berg i region väst.

Se deras filmer nedan.

Film 1 Marcus: https://vimeo.com/373366053/7a10594397

Film 2 Catherine: https://vimeo.com/370038256/282fbb9d6b

Se alla filmerna på SBMIs sida

 

Dela det här på: