Nu lanserar vi ECO-Ballast

Vi på Swerock drivs av att göra byggande lite enklare. Inte minst vill vi förenkla ditt val av rätt material ur ett hållbarhetsperspektiv.

Som en ledande leverantör av råvaror med hög kvalitet och låg miljöpåverkan vill vi också vara drivande i omställningen till en cirkulär bygg- och anläggningssektor. Genom att i första hand använda de resurser som redan finns i omlopp sparar vi naturresurser och minskar klimatavtrycket. Det är helt enkelt smart att förlänga livslängden på det vi en gång har utvunnit och producerat. Därför har vi utvecklat ECO-Ballast™.

ECO-Ballast är tillverkad av återvunna råvaror

Definitionen av ECO-Ballast är en ballast som består till minst 50 % av återvunna råvaror. Råvarorna kan komma från bygg- och anläggningsprojekt, exempelvis överskottsmassor från schaktning eller entreprenadberg från tunnelsprängningar. Det kan också vara biprodukter från olika industriella processer. Ett exempel är ECO-Ballast gjord av slagg från tillverkning av stållegering.

ECO-Ballast kan användas för tillverkning av exempelvis asfalt och betong eller som konstruktionsmaterial. Självklart med samma goda egenskaper, lika hög kvalitet och miljömässigt lika säker som jungfrulig ballast.

Kvalitetssäkrad, Miljö- och hälsodeklarerad

Oavsett vilka återvunna råvaror vi använder för att skapa ECO-Ballast kan du känna dig helt trygg i att du får en säker produkt utvecklad för just ditt användningsområde. Den tillverkas i en kvalitetssäkrad process där vi utgår från samma regelverk, standarder och testmetoder som för jungfrulig ballast. Produkten är självklart CE-märkt och dessutom miljö- och hälsodeklarerad, och allt verifieras genom tredjepartsgranskning.

Vill du läsa mer om ECO-Ballast? Då hittar du mer i vår broschyr.

Här hittar ni Pressmeddelandet 2021-03-29.

 

Dela det här på: