Nu finns ECO-Betong!

Vi vill göra byggandet lite enklare, genom att underlätta klimatförbättrande val. Därför lanserar vi ECO-Betong.

Vi på Swerock drivs av att göra byggandet lite enklare. Inte minst vill vi förenkla ditt val av rätt material ur ett hållbarhetsperspektiv. Det pågår en intensiv debatt om betong, det material som har byggt våra bostäder, vår infrastruktur, ja hela vårt moderna samhälle. Ett robust och beständigt material som tål fukt och är brandsäkert, ett material med unika egenskaper som håller över tid och har en nyckelroll i att möta de utmaningar som klimatförändringarna redan idag ställer på samhället.

”Vår vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030.”

Swerock är en aktiv part i Betonginitiativet.

Nu finns en betong med mindre klimatpåverkan.

Blundar vi då för den klimatpåverkan betongen har? Nej, vi arbetar för att minska den. Det är därför vi lanserar ECO-Betong™. Nu finns nämligen ett klimatförbättrande alternativ. I vår ECO-Betong har vi ersatt en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan. Det kommer att minska CO2-utsläppen radikalt. Och detta är bara ett av flera grepp vi tar för att nå målet att vara klimatneutrala 2045.

Bättre prestanda än vanlig betong.

Funkar ECO-Betong lika bra som vanlig betong? Ja, i många fall bättre. Betong med slagg är en väl beprövad produkt internationellt med många tekniska fördelar. Den har goda egenskaper både i färskt tillstånd, under härdning och som färdig betong. Den blir tätare och mer motståndskraftig mot skadliga ämnen vilket gör den lämplig i t ex konstruktioner för avloppsvatten. Den har hög sulfatresistens, vilket gör den lämplig för undervattenskonstruktioner i salt eller bräckt vatten. Värmeutvecklingen blir lägre med minskad risk för termiska sprickor. Dessutom ger ECO-Betong en ljusare färg som minskar behov av belysning i exempelvis tunnlar. 

Mindre CO2 med biprodukt från ståltillverkning.

Slagg är en biprodukt från ståltillverkning, och det är egentligen ingen nyhet att använda den som bindemedel i betong. Nyheten är att vi på Swerock lanserar vår nya klimatförbättrande ECO-Betong och att vi satsar på egen slaggtillverkning för att säkra tillgången. Beroende på typ av användningsområde kan slaggen minska betongens klimatbelastning med upp till 50 %. Utgångspunkt är nivåerna enligt Svensk Betongs definition av klimatförbättrad betong

ECO-Betong ger många fördelar genom hela processen.

 I färskt tillstånd
− Lättare att arbeta med
− Längre öppethållande

Under härdning
− Minskad värmeutveckling
− Långsammare hållfasthetsutveckling

I färdighärdad betong
Jämförbar hållfasthet vid 28 dygn jämfört med CEM I betong
− Minskad porositet som ger tätare betong med förbättrad beständighet vid inträngning av skadliga ämnen.

 

Vill du läsa mer om ECO-Betong? Då hittar du mer i vår broschyr.

Produktdatablad ECO-Betong

Här hittar ni Pressmeddelandet som gick ut 2019-10-23.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.