Ökad efterfrågan på ECO-Ballast

Nu ökar intresset för Swerocks koncept ECO-Ballast i takt med att allt fler kunder efterfrågar hållbara lösningar. ECO-ballast tillverkas av överskottsmassor från bygg och anläggningsindustri eller av biprodukter från metallurgisk processindustri. Det är inte bara en viktig del i en cirkulär omställning; produkterna erbjuder samma eller ibland till och med bättre tekniska egenskaper som jungfrulig ballast. – Utvecklingen har gått snabbt, säger Fredrik Jörnlind, ansvarig för affärs- och produktutveckling på Swerock. Genom en kvalitetssäkrad process får vi fram en återvunnen produkt som är utvärderad, riskbedömd och certifierad för användning i bygg- och anläggningsprojekt.

Satsningen på konceptet ECO-Ballast är en del i målet att de produkter Swerock säljer på marknaden 2030 till 50 procent ska utgöras av återvunna material. Konceptet bygger på att en ECO-Ballast ska vara lika enkel och trygg att köpa och använda som en jungfrulig ballast. Antalet produkter kommer att utökas efterhand, och i dagsläget tillverkas ECO-Ballast vid cirka tio av Swerocks anläggningar i landet.

Utvecklingen av ECO-Ballast tog fart för ett år sedan, och bedömningen är att efterfrågan kommer att öka i snabb takt.

– Marknaden ställer nya krav och här är ECO-Ballast en viktig del, säger Fredrik Jörnlind. Genom att använda material som redan är i omlopp kan vi spara på jungfrulig råvara och samtidigt erbjuda en produkt som motsvarar, och ibland överträffar, den tekniska prestanda som marknaden förväntar sig.

Utvecklingen mot en hållbar produkt har gått via Swerocks nationella rutiner för att kvalitetssäkra ECO-Ballast. Genom ett systematiskt och verifierat arbetssätt säkerställs väldefinierade produkter som erbjuder likvärdiga egenskaper som motsvarande jungfrulig ballast, och som har riskbedömts utifrån påverkan på miljö och hälsa.

– Vi märker att beställarna ställer högre krav på återvunna material och vill ha extra trygghet. Med ECO-Ballast kan vi ta en ledande roll i den cirkulära omställningen och erbjuda en produkt som är både CE-märkt och miljö- och hälsodeklarerad, säger Fredrik Jörnlind. Det känns bra att vi har en gedigen kvalitetsstämpel.

Kunderna är främst entreprenörer inom bygg och anläggning som använder ECO- Ballast som konstruktionsmaterial, samt tillverkare av asfalt och betong som använder den som råvara. Halkbekämpning är ett annat användningsområde. Bland slutkunderna finns byggherrar och kommuner som efterfrågar cirkulära lösningar i sina upphandlingar.

Fredrik Jörnlind menar att utvecklingen bara har börjat och efterlyser nu en utökad dialog med berörda myndigheter, beställare och användare inom bygg och anläggningsbranschen.

– Vi måste kroka arm på den här resan mot en cirkulär framtid, säger han. Vi borde kunna hitta konstruktiva vägar för att öka användningen av cirkulära produkter utan att skatter och andra styrmedel behöver införas för att driva utveckling som varit fallet i andra branscher. Med ECO-Ballast som koncept visar vi att cirkulära produkter är lika trygga att använda som jungfruliga och nu trappar vi upp tillverkningen på fler anläggningar, det finns ingen anledning att vänta.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.