Peabs förvärv av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden godkänns av EU-kommissionen.

Peab har erhållit godkännande av EU-kommissionen (fas 1) för att slutföra förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamheter i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Förvärvet slutförs den 1 april 2020 och verksamheten kommer att konsolideras i Peabkoncernen från detta datum.

Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggningsverksamhet i Danmark. Peab får en unik och marknadsledande position inom denna verksamhet i Norden. Affären innebär också att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar. En större geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar även stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter, som Recycling och Betong.

– Vi är glada över att vi nu har fått godkännande av EU-kommissionen och att vi därmed kan välkomna våra nya medarbetare i Finland, Norge, Danmark och Sverige till Peabkoncernen. Vi ser fram emot en ännu större kompetens inom detta viktiga område, vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt är förvärvet ett viktigt steg i vår ambition att stärka vår lokala närvaro och utveckla vårt arbete inom ramen för det vi kallar närproducerat samhällsbygge, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab.

Peab är idag en ledande aktör inom tillverkning och utläggning av asfalt, liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Verksamheten expanderar nu ytterligare genom förvärvet av YIT:s motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär att Peab övertar cirka 1 700 medarbetare, cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk runt om i Norden från YIT. Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 MSEK med ett justerat EBITDA om 240 MSEK.

Förvärvet offentliggjordes den 4 juli 2019 och slutförs den 1 april 2020.

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv. Förvärvslikviden förväntas uppgå till cirka tre miljarder kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.


Foto: Mette Ottosson

Bildtext: Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab


För ytterligare information kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, mobil: 0725-33 31 45

Dela det här på: