Recycling lanserar ny app för hantering av byggavfall

Recycling lanserar nu en app för containerverksamhet och byggsäckshantering gällande byggavfall.

− Swerocks nya app har verkligen underlättat våra beställningar av byggavfallet här på Malmö sjukhusområde. Förutom att det går mycket snabbare att lägga beställningarna har vi nu även en mycket god överblick, säger Magnus Lindgren, Logistikansvarig på Peabs arbetsplats NSM Servicebyggnad 57.I appen, som fungerar både för Apple och Android, kan du beställa ut containrar, tömning av containrar samt beställa hämtning av byggsäckar etc. Det ska förenkla och underlätta i våra kunders vardag gällande hantering av byggavfall på bygget.

− Tidsbesparing och effektivare hantering med en tydlig överblick av varje specifikt projekt underlättar både för våra kunder och för oss som leverantör, säger Håkan Kämpe på Swerock.

I första skedet vänder sig appen till de kunder som hanterar byggavfall genom Swerock Recycling i Skåne, men tanken och förhoppningen är att appen även kommer att användas i övriga landet efterhand som våra affärer och tjänster utvecklas.

Det finns ett forum för feedback i appen där vi gärna tar emot dina åsikter och eventuella förbättringsförslag. Med hjälp av våra kunders input kan vi förbättra, förnya och utveckla funktionaliteterna.  

För mer information, kontakta:

Håkan Kämpe 0733-37 60 12 eller hakan.kampe@swerock.se

Dela det här på: