Recycling säkrar rent vatten på bygget

Allt vatten som släpps ut under ett bygg- och anläggningsprojekt ska vara rent. Swerock Recycling har utvecklat ett system av mobila enheter som effektivt renar schaktvatten och förorenat vatten på plats.

För att eliminera miljörisker och även möta kraven från myndigheter har Swerock Recycling utvecklat ett system med olika vattenflöden, som klarar att rena mellan upp till 12 000 liter i timmen. Föroreningarna kan se väldigt olika ut och längden på projekten har sträckt sig upp till 13 månader.

- Störst utmaning var ett projekt i Gröndal där vi skulle rena vatten från metaller, och utföra både partikelseparation och pH-justering. Det var ett flertal metaller som var över riktvärdena. Projektet sträckte sig över två vintrar, med utmaningar som kyla, snö och isbildningar. Vi hade även problem med algblomningen under sommaren, som satte igen påsfiltren, säger Richard Selander, Platschef på Swerock Recycling med ansvar för mobil verksamhet.

Första steget är att placera ut sedimentationscontainer för att fånga upp de partiklar som sjunker till botten. Det finns även en avskiljare som fångar olja och flytande partiklar. Beroende på vattnets karaktär kan nästa steg vara ett trycksatt filter som fylls med t.ex. kol eller jonbytare för att fånga klorerade alifater eller metaller. Andra föroreningar kan vara PFAS, som är ett högflorerande ämne som använts som ett vatten- och smutsavstötande ämne. Man ser även till att justera pH-värdet vid behov.

Läs mer om vattenrening på Swerock här.

Dela det här på: