Restmaterial blir högkvalitativa produkter med ny tvättanläggning

Swerock har byggt en toppmodern cirka 400 kvadratmeter stor moräntvätt i skånska Blentarp. Tack vare anläggningen blir bolaget självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av Swerocks närliggande betongfabriker. Genom minskad import görs en stor besparing för klimatet.

Moräntvätten matas med täktens avbaningsmassor, alltså massor som måste tas bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. Det är ett material som innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och som tidigare inte haft något särskilt användningsområde – det vill säga fram tills nu.

Moräntvätten matas med avbaningsmassor från täkten i Blentarp, alltså massor som måste tas bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. Det är ett material som innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och som tidigare inte haft något särskilt användningsområde – det vill säga fram tills nu.

Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna skapar vi nya produkter till bygg- och anläggningsprojekt. En produkt som kommer ut från moräntvätten blir 0/2-sand (betongsand), det vill säga partiklar med en storlek upp till 2 millimeter. Det är en viktig beståndsdel inom betongproduktion och ersätter den naturgrus som tidigare har importerats från Danmark.

- För Swerocks del är det en stor fördel att kunna använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

Förutom betongsand produceras det även material för halkstopp på cykelbanor och makadam till dräneringsändamål genom moräntvätten. Allt förädlas från överskottsmaterial.

- I Blentarp finns de bästa förutsättningarna där massorna och tvätten ligger väldigt nära varandra. Vi har nu testat och utvärderat moräntvätten och är på god väg att skapa en produkt som håller kvalitetskraven, säger Peter Wernerheim, platschef på Swerock.

Moräntvätten har kapacitet att producera upp till 300 ton per timme. Det vatten som används i tvätten återanvänds till stor del och cirkuleras runt genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Själva betongen används sedan till att bygga allt från hus till broar

Dela det här via:

Ballast - en viktig resurs

Bortsett från vatten är ballast den näst största råvaran i Sverige. Utan ballast har samhället ingen fungerande infrastruktur och det sägs att varje person gör av med cirka 7 ton ballast per år. På Swerock producerar vi material till en mängd olika användningsområden, bland annat betong- och asfalttillverkning, hus-, väg- och järnvägsbyggnatione...

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.