Samhällsbyggnadsdagarna 2018

Samhällsbyggnadsdagarna samlar varje år 700–800 besökare inom olika stadsplaneringsområden och som får möjligheten att ta del av det senaste inom utvecklingen av framtidens smarta och hållbara stad.

Peab Industri hade två personer med på agendan, Helena Tellberg, Avdelningschef för Grus & Berg i region Väst och Monica Soldinger Almefelt, Chef Råmaterialförsörjning Grus & Berg samt sponsrade så att 14 studenter kunde gå på eventet.

Helena talade för studenter om Peab och vad vi har att erbjuda som företag, vad man kan skriva om i sitt kommande examensarbete, vilken praktik vi erbjuder och vad det finns för arbetsmöjligheter inom Peab.

Helena är ordförande i Samhällsbyggarnas region väst och mycket engagerad i Samhällsbyggarnas förening. Tillsammans med Louise Palm, Affärschef NCC, talade hon om STÅR rapporten. STÅR rapporten som ska vara klar under 2019 ska prata om hur samhället fungerar i sin helhet. STÅR rapporten är en faktabaserad oberoende rapport framtagen av experter som beskriver det byggda samhället som helhet baserat på redan framtaget material. Rapporten ska fungera som underlag till politiker och tjänstemän för inför beslut. Rapporten finns redan i Finland, och är mycket uppskattad. I Finland kallas rapporten Roti.

Monica Soldinger Almefelt presenterade handboken ”Inspiration till att skapa bra natur i täkter”

Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med förutsättningar som är ovanliga i det omgivande landskapet. Istället för efterbehandlingsplaner som fokuserar på att försöka återskapa det tidigare landskapet - ofta en relativt artfattig miljö med tät tall- eller granskog, kan nya miljöer skapas genom att ta tillvara förutsättningar som skapats av verksamheten.

Handboken är anpassad till svenska förhållanden och med ”hands-on”-råd hur man ska göra i praktiken och visar dig hur du med enkla åtgärder kan skapa ännu bättre förutsättningar i din täkt. De viktigaste livsmiljöerna i täkter generellt är bergbranter, rasbranter, jord- och sandslänter, upplagshögar med finare krossmaterial, gräsmarker, vattenmiljöer och små partier med lövskog.

Handboken togs fram av Enetjärn Natur tillsammans med Swerock, i samarbete med Skanska, NCC, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), WSP, Heidelberg Cement och Länsstyrelsen Östergötland.

Handboken vann SBUF:s (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) pris för årets innovation 2015.

Ni hittar handboken här.

 

Några kommentarer från studenterna:

Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig vad som händer i branschen. Det bästa med dagarna var att vi som studenter kan knyta nya kontakter och träffa framtida arbetsgivare.

/Mahmoud Alshobaki

 

Jag tycker det var givande dagar att som student få inblick i branschen. Det bästa med dagarna var att få chansen att lyssna på flera olika spår inom branschen som man som student inte har så stor uppfattning om innan man har varit ute i arbetslivet.

/Amanda Hadenius

 

Monica Soldinger Almefelt
Teknologie doktor och Chef råmaterialförsörjning grus och berg, Swerock AB (ingår i Peab-koncernen). Monica arbetar sedan drygt 20 år med tillståndsfrågor, forskning och utveckling gällande täkter. Monica representerar sedan 2012 Sverige i miljökommittén, tekniska kommittén och arbetsgruppen för biologisk mångfald i UEPG (europeiska bergmaterialindustrins branschorganisation), samt sitter sedan 2017 även med i SBUF:s Anläggningsutskott. Monica bloggar sedan i våras på Samhällsbyggarbloggen. Ni hittar hennes inlägg här.

Helena Tellberg
Helena arbetar som avdelningschef för grus och berg, Swerock AB region väst och är ordförande i Samhällsbyggarna region väst sedan 2015. I sin roll i samhällsbyggarna leder Helena arbetet med STÅR tillsammans med Louise Palm.

STÅR är en faktabaserad oberoende rapport framtagen av experter som beskriver det byggda samhället som helhet. Rapporten ämnar vara beslutsunderlag till politiker och tjänstepersoner. Panelgrupperna ska titta på sitt område utifrån FNs globala hållbarhetsmål med frågeställningen hur panelområdena fungerar idag, önskat läge och förslag till åtgärder.

För att bedöma samhället som helhet sätter vi samman panelgrupper med experter kring:

  • Stadsplanering
  • Infrastruktur/transporter
  • Bostads- och projektutveckling
  • Materialförsörjning 
  • Bygg och anläggningskonstruktioner

 

 

Bild överst lånad från Samhällsbyggnadsdagarna.

 

 

 

 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.