SBMI har valt ordförande: Magnus Ericsson, Swerock, sitter kvar

Branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, hade under torsdagen årsstämma och valde ordförande. Sittande Magnus Ericsson, biträdande regionchef på Swerock, blir omvald och sitter kvar i ytterligare ett år. – Det finns stora möjligheter för vår bransch att på allvar göra skillnad i den hållbara omställningen, för att lyckas krävs justeringar från lagstiftare och myndigheter. Vi har kommit en bit på vägen och jag ser fram emot att driva arbetet vidare, säger Magnus Ericsson.

SBMI är branschorganisationen för producenter och leverantörer av bergmaterial, samt företag i branschen med anknytning till bergmaterial. I organisationen finns mer än 180 medlemsföretag, som driver gemensamma branschfrågor. För Magnus Ericsson väntar nu ännu ett år på ordförandeposten.

– Det är ett ärofyllt uppdrag och jag ser fram emot att vi, tillsammans som bransch, fortsätter att driva utvecklingen framåt, säger Magnus och fortsätter:

– Bergmaterial är en av Sveriges största industriprodukter och det gör att vår omställning är viktig för en hållbar samhällsutveckling. Samtidigt har våra produkter en samhällsviktig funktion för att säkerställa fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser.

Den årliga stämman följdes av en branschdag där Mårten Sohlman, vd för SBMI, tillsammans med Caroline Szyber, rådgivare inom samhällsbyggnadsfrågor, ledde dagen som hade stort fokus på hållbarhet med talare från hela branschen.
- Det har varit en spännande och lyckad dag med många intressanta samtal och möten. Det känns naturligt att Magnus får fortsätta ytterligare en period som ordförande på vår gemensamma utvecklingsresa, och därmed får en fortsatt drivande roll i de utmaningar vår bransch står inför, säger Mårten.

En av frågorna som diskuterades under dagen var hur branschen ska lyckas med omställningen. Det krävs en rad insatser. Magnus pekar på tre tydliga förutsättningar – teknikutveckling, utbyggnad av elnätet och förenklade regler för återanvändning av material.

– Ett tekniksprång behöver ske och det är på gång. Samtidigt är det helt avgörande med en
tryggad elkapacitet för att vår bransch ska lyckas halvera sin klimatpåverkan till 2030, säger Magnus och fortsätter:

– Miljöprövningsprocessen för råvaruförsörjning i Sverige måste förenklas och förkortas, bli mer flexibel, effektiv, och förutsebar för att göra samhällsutvecklingen möjlig, resurseffektiv samt för att främja den omställning vi står inför.

En annan av branschens viktigaste frågor är utsläpp från tunga transporter.

– Vi behöver täkter som ligger nära användningsområdet för att minska transporterna. Återvinning och brytning av jungfruligt material behöver också ske på samma plats, för att vi ska kunna samordna maskiner och produktion. På grund av de många utdragna tillståndsprocesserna har vi idag inte tillräckligt med täkter för att täcka det behovet, avslutar Magnus.

Magnus har arbetat på Swerock i många år och har varit i rollen som biträdande regionchef i mellersta sedan 2018.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.