Swecem levererar material till ny hamnterminal i Göteborg

Swecem är i full gång med att leverera material för att stärka upp muddermassa som utgör grunden på ett helt nytt terminalområde på 22 hektar i Göteborgs hamn.

Den nya hamnterminalen i Arendal i Göteborgs hamn beräknas stå klart i september 2021 och kommer motsvara en yta på cirka 30 fotbollsplaner. Peab är i full gång med att transportera 250 000 m3 muddermassor från intilliggande farleder som kommer utgöra grunden till terminalen, som ska stärkas upp och stabiliseras med hjälp av bindemedel från Swecem. Det kommer att gå åt 150 kg bindemedel/m3, vilket motsvarar 19 500 ton slagg och 29 300 ton cement.

– Projektets produktionstakt gör att vi med hjälp av BulkTEAM kommer leverera upp till 540 ton slagg och cement per dygn från mitten av september till slutet på januari, med undantag från två veckors juluppehåll, säger Ludwig Zetterström, VD på Swecem.

Upplägget innebär att en stor del av materialet är i rörelse, vilket sätter kommunikationen på prov, där alla inblandade behöver ha en tät dialog om vilket material som är var och vart det ska. För att säkerställa tillgången i den höga produktionstakten använder Swecem bindemedel från olika ställen. Slaggen kommer från Swecems terminal i Helsingborg och cementen kommer från Cementas fabrik i Skövde.

– Vi är stolta över att kunna vara med och bidra till en hållbar expansion av Göteborgs hamn, där muddermassornas föroreningar kapslas in med hjälp av våra bindemedel genom Peabs egenutvecklade teknik ProSol. Slaggen är en biprodukt från stålindustrin som kommer till nytta och minskar användandet av nya material, säger Ludwig Zetterström.

För ytterligare information, kontakta:

Ludwig Zetterström, VD Swecem, 0733-84 76 58

Swecems hemsida

Pressmeddelande 2020-10-29

 

Dela det här på: