Swerock deltar i utveckling av ett EPD-verktyg för bergmaterial

För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial pågår ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön och klimatet.

Livscykelanalys (LCA) är en välbeprövad metod för att på ett systematiskt sätt beskriva miljöpåverkan. Allt fler kunder efterfrågar också miljövarudeklarationer (EPD) för ballast. Swerock AB deltar därför i Chalmersprojektet Utveckling av ett web-baserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion. I detta projekt deltar även IVL Svenska Miljöinstitutet (forskningsinstitut) och flera andra företag.

Vinnova beviljade nyligen finansiering av projektet (fas 2). Totalt är projektkostnaden 9,2 miljoner kronor och det beräknas pågå till augusti 2021.

Vår vision är ett gemensamt använt verktyg inom EU som kopplar ihop den faktiska produktionskedjan av bergmaterial med genomtänkta modeller. Därmed ges såväl producenter som samhälle ett gemensamt sätt att tala om och minska miljöpåverkan.

Läs mer här (om fas 1):

https://www.samhallsbyggarbloggen.se/2019/01/14/lca-verktyg-for-ballastindustrin/

Monica Soldinger Almefelt

Swerock AB

 

Dela det här på: