Swerock deltar i utveckling av verktyg för miljövarudeklarering av bergmaterial

För att uppnå en hållbar försörjning av bergmaterial pågår ett ständigt arbete med att minska täkternas påverkan på miljön och klimatet.

Allt fler kunder efterfrågar också miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, för ballast. Trafikverket efterfrågar redan idag att leverantörer av byggprojekt ska beräkna sin klimatpåverkan. Produkter med bra klimatprestanda kan ge en bonus i projekt.

Swerock deltar därför i Chalmersprojektet: Utveckling av ett web-baserat EPD-verktyg för bergmaterialproduktion.  I detta projekt deltar även IVL Svenska Miljöinstitutet (forskningsinstitut) och flera företag i vår bransch. Projektets omfattning är ca 9,2 miljoner kronor och det finansieras av Vinnova och SBUF.

Detta projekt har hittills pågått under drygt 1,5 år. Under denna tid har flera täkter modellerats i programvaran Plantsmith, bland annat Swerocks täkt i Kållered utanför Göteborg som ni ser på bilden nedan. Vilken krossanläggning som helst kan redan nu modelleras och dess energiförbrukning beräknas.

Nästa steg i projektet är att inkludera fler EPD-tal. Därefter ska vi ta fram förcertifierade LCA-deklarationer som ska ligga till grund för godkända EPD:er. Detta görs med hjälp av EPD International, ett globalt program för miljödeklarationer.

Dela det här på: