Swerock hjälper till med sanering

När Peab fick uppdraget att bygga 160 hyreslägenheter i Korsängen i Enköpings kommun var det Swerock som var först på plats. Marken hade förhöjda värden och behövde därmed saneras innan byggstart.

- Swerock har fått i uppdrag att sanera marken vilket görs genom att gräva ur 100 cm och sedan ta prover på marken. Massorna skickar vi sedan till vår anläggning i Kjula där de sorteras. Det material som är godkänt ser vi till att rena och sortera för att sedan kunna återanvända i nya projekt. Det material som inte klarar våra uppsatta miljö- och kvalitetskrav som ECO-Ballast hittar vi andra användningsområden för, exempelvis som konstruktionsmaterial på avfallsanläggningar, säger Jimmy Eriksson, platschef på Swerock.

För att säkerställa att marken har tillräckligt låga nivåer har det tagits prover i omgångar och på flera olika positioner. När alla prover är godkända kan marken fyllas upp med nytt godkänt material. I det här projektet är det ECO-Ballast som har valts som fyllnadsmaterial.

- Vi valde en återvunnen ballast så kallad ECO-ballast som uppfyllningsmaterial. För att göra det så klimatsmart som möjligt har vi fyra lastbilar som går mellan arbetsplatsen och vår anläggning i Kjula. Från arbetsplatsen tar bilarna med sig massorna som grävts upp och lämnar detta på vår anläggning för vidare sortering. Från anläggningen tar bilarna med sig ECO-Ballast som senare ska användas som uppfyllningsmassa. Transporterna går på så vis aldrig tomma säger Therese Lindblom, arbetsledare på Swerock.

ECO-Ballast

Efter sanering och igenfyllning lämnade Swerock över arbetsplatsen till Peab Anläggning som har tagit projektet till nästa steg.

- Saneringsarbetet har fungerat väldigt bra. Vi genomförde ytterligare en schaktsanering på en yta om 260m2 då ytan, efter en första provtagning, fortfarande påvisade föroreningar i marken utöver det har allt flutit på bra. Vi har haft en tät och daglig kontakt med Swerocks organisation gällande transporter, returmaterial och provtagning ute i fält och upplägget med ECO-Ballast som fyllnadsmaterial tycker vi är ett bra och miljövänligt alternativ, Ermias Gebreyohannes, arbetsledare på Peab Anläggning.

I dagsläget förbereds det inför pålningsarbeten som snart ska påbörjas. Bostäderna planeras att vara färdiga och inflyttningsklara i december 2023 samt mars 2024.

Dela det här på: