Swerock lanserar ny app som förenklar beställningar

Nu lanserar vi en ny app som ger kunderna en snabb och enhetlig blick över ordrar, följesedlar och fakturor. – Det kommer även gå att följa beställda leveranser av betong och råvaror i realtid, säger Viktor Sundberg, avdelningschef fabriksbetong region syd, Swerock.

Swerock har som ambition att alltid ligga i framkant med den teknologiska utvecklingen. Som ett led i detta lanserar vi nu en app för att förenkla våra kunders dagliga verksamhet. Via appen når Swerocks beställare en kundportal där de enkelt får en överblick av lagda ordrar, följesedlar och fakturor. Appen kan även användas för att i realtid följa leveranser på en karta.

–Appen gör så att kunderna på ett lite enklare sätt kan logga in ute på arbetsplatserna. Det innebär tidsbesparingar och effektivare hantering av varje specifikt projekt, oavsett om det rör sig om en avancerad brokonstruktion eller en enkel husgrund, säger Viktor Sundberg.

Appen fungerar för både Iphone och Android och riktar sig i första skedet till de kunder som får leveranser från oss, men appen är under utveckling och fler funktioner kommer att läggas till i framtiden.

– Det här blir ett lyft både för Swerock och kunderna. Administrationen minskar och det går att ta snabbare och bättre beslut när all nödvändig information finns enkelt tillgänglig i appen, säger Viktor Sundberg.

För mer information kontakta:

Viktor Sundberg, avdelningschef Swerock fabriksbetong region syd, 0733-84 71 37

 

Dela det här på: