Swerock Recycling på Elmia Avfall och Återvinning 2018

Den 25-27 september i monter A07:26 finns Swerock Recycling representerade på Elmia (Jönköping) på den största mässan för den svenska avfall- och återvinningsmarknaden, som samkörs med VA-mässan. Det är totalt ca 290 utställare, både svenska och utländska och som ställer ut maskinell utrustning och/eller tillhandahåller tjänster för återvinning/vattenrening.

Förutom att träffa kunder, samarbetspartners och leverantörer så finns möjlighet att delta på ett antal seminarier under dessa dagar, flera på temat cirkulära materialflöden och cirkulär ekonomi, vilket är i fokus både nationellt och internationellt. Den 27/9 kommer även branschföreningen Renare Mark hålla heldagsseminarium på temat Avfall, Deponier och Masshantering. Här kommer Leif Nilsson på Swerock att delta och prata om resurshushållning och produktifiering av tunga massor – något som vi ser som väldigt viktigt steg att ta för att uppnå de nationella målen om god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad miljöpåverkan.

 

Dela det här på: