Swerock renar vatten vid Kävlinge badhus och i Varvsstaden

Swerock har tillsatt en nationell arbetsgrupp som erbjuder lösningar inom vattenrening för bygg- och anläggningsprojekt. Under sommaren renar de i ett projekt för borrning av bergvärme till Kävlinges nya badhus.

Det är Peab som bygger badhuset, en anläggning på totalt 7 100 kvadratmeter som beräknas stå klar år 2024. Den ska värmas upp med bergvärme och därför borras det hål utanför byggnaden med hjälp av ett externt bolag. Det är ett projekt som pågår mellan tre och fyra månader.

Det vatten som pumpas ner i hålen under borrningen blir förorenat när det åter når ytan och pumpas då vidare ner i en närliggande container. Hela 15 kubikmeter vatten per timme måste tas omhand och behandlas med hjälp av Swerocks portabla reningsverk. Resultatet blir ett klart och fint vatten.

- Vi tillsätter kemikalier som separerar vattnet från slammet, det gör att partiklarna flockas och sjunker ner till botten. Det renade vattnet kan vi släppa ut till dagvattnet medan slammet körs iväg och tas omhand. Om vi inte hade renat vattnet så hade det kunnat följa med föroreningar ut i dagvattnet, säger Leif Nilsson, verksamhetsutvecklingschef.

Det krävs lång erfarenhet för att ställa in doseringen av kemikalier rätt, att anpassa den till produktionen och se till att det vatten som släpps ut möter kraven från myndigheterna. Noggranna mätningar genomförs kontinuerligt.

-  Vattnet går genom vår anläggning och efter bara några minuter blir det kristallklart vatten. Om vi inte hade renat vattnet så hade det varit helt rödfärgat från skiffret i marken, säger Leif Nilsson.

Även i Varvstaden i Malmö arbetar Swerock i ett stort projekt med vattenrening. På området ska det byggas nya bostäder och kontor, med havet som granne. Marken grävs ur på byggarbetsplatsen och grundvattnet som kommer upp går genom sedimenteringstankar och reningsverk på området.

- Varvstaden ligger på gammal havsbotten där man det har fyllts upp med förorenade massor. Där har vi två anläggningar på plats som renar vattnet innan det går vidare ut i havet, säger Leif Nilsson.

Totalt fem personer arbetar med vattenrening på Swerock. De har möjlighet att ta uppdrag i hela landet, beroende på om utrustningen kan hållas i drift och underhållas.

- Vi har ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt och genomför en mix av olika projekt. Kunder är alltid glada över att vi kan hjälpa dem, säger Leif Nilsson.

Läs mer om Swerocks vattenreningsarbete. 

Dela det här på: