ECO-Betong blir vår nya standard

Swerocks ECO-Betong, en klimatförbättrad betong, blir nu företagets nya standardbetong. Det innebär en storsatsning för miljön där företaget kommer att reducera utsläppen av koldioxid med minst tio procent i varje enskilt projekt.

– Vi vill leda branschens omställning, säger Stefan Axelsson, vd på Swerock. Det här är ett nödvändigt steg för att vi tillsammans ska kunna bli klimatneutrala 2045. Satsningen ligger helt i linje med Peabkoncernens övergripande hållbarhetsarbete.

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening.

Ett övergripande mål, formulerat av byggbranschens aktörer, är att samtliga i bygg- och anläggningsbranschen ska ha halverat sina klimatpåverkande utsläpp inom sex år. Betong med lägre klimatpåverkan är en central del för att nå hit. Cementen, som utgör mindre än 15 procent av betongens volym, står för mer än 90 procent av betongens klimatavtryck.

– Det innebär att varje gram som kan bytas ut mot alternativa bindemedel gör skillnad. För att minska våra utsläpp är det därför naturligt att öka användandet av klimatförbättrad betong och erbjuda våra kunder en mer hållbar produkt. ECO-Betong är en likvärdig eller till och med bättre produkt vad gäller hållfasthet och beständighet, säger Stefan Axelsson, vd Swerock.

Swerock lanserade ECO-Betong redan 2019. Sedan dess har fortsatt forskning utvecklat produktens egenskaper, något som gett utmärkta resultat vid användning i exempelvis reningsverk, avloppsledningar, badhus och broar.

Det är branschorganisationen Svensk Betong som – tillsammans med tillverkarna – tagit fram en riktlinje av klimatförbättrad betong där det framgår att betongens klimatavtryck reducerats med en viss procentsats jämfört med en traditionell betong. ECO-Betong finns i fyra steg och kan sänka koldioxidutsläppen med upp till 50 procent jämfört med traditionell betong. Swerocks standardbetong från och med 2024 är ECO-Betong steg 1.

- Swerock blir först ut som betongleverantör att erbjuda en klimatförbättrad betong som standard. Förhoppningen är att fler ska våga ta ställning och göra den klimatförbättrade betongen till förstahandsvalet, säger Stefan Axelsson vd Swerock.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.