Swerock tar över bergtäkt från Stingtorpets Grus

Swerock Grus & Berg Mellersta har tecknat ett avtal med Stingtorpets Grus AB om övertagande av bergtäkten Horrsta som ligger mellan Sala och Uppsala i Heby kommun vilket vi ser som ett positivt steg för framtiden.

- För Swerock är detta en mycket positiv affär. Genom detta stärker vi våra positioner i Västmanland och Uppland. Sala och Heby kommun är en ny marknad för oss och täkten ligger strategiskt bra för att knyta ihop våra starka områden Västerås och Uppsala. Med fler täkter får vi även kortare transporter ut till olika projekt i området, säger Ingemar Cehlin Avdelningschef på Swerock för Grus & Berg i Region Mellersta.

Stingtorpets Grus AB har bedrivit täktverksamhet i bergtäkten sedan 1999. Swerock har nu tecknat ett nytt markägaravtal med markägaren Per Anders Norrbom. Horrsta bergtäkt har täkttillstånd till den 31 december 2035.

På bild från vänster: Ingemar Cehlin (Swerock), Magnus Ericsson (Swerock), Daniel Åberg (VD MLT), Per Anders Norrbom (Markägare), Robert Johansson (Swerock).

Dela det här på: