Swerock unik med sin andra våtsikt som återvinner schaktmassor

Nu tar Swerock sin andra våtsikt i drift. Etableringen i Sundsvall är ytterligare ett steg i att tillhandahålla marknaden återvunnet grus- och bergmaterial och spara värdefulla naturresurser.

Genom en elektrifierad effektiv materialåtervinningsprocess kan Swerock, som första aktör med två våtsiktar i Sverige, hantera överskottsmassor från schakter och infrastrukturprojekt. Med den nya tekniken kan mängden överskottsmassor, som annars hade hamnat på deponi, minskas med cirka 80 procent. Swerock blir därmed unik i att årligen kunna förse en stor geografisk marknad med över 200 000 ton återvunnet grus- och bergmaterial, som samtidigt ersätter uttag av jungfruliga naturresurser. Den första våtsikten har varit i produktion sedan 2017 i Malmö.

- Det här är en viktig klimatfrämjande satsning som bidrar till hållbart byggande genom att förebygga uppkomsten av avfall och främja cirkulära flöden. Sundsvall har dessutom en optimal lokalisering för att ta ett ordentligt kliv inom cirkulärt byggande i norra Sverige. Korta och effektiva transporter av cirkulära materialflöden sänker både våra egna och våra kunders klimatavtryck. Att dessutom göra det tillsammans med Åkerigrus/Sundfrakt som är en lokalt stark aktör med stort fokus på hållbarhet känns extra roligt, säger Johannes Pettersson, Avdelningschef Swerock Recycling i region Nord.

Som en av Sveriges ledande ballastproducenter har Swerock höga mål för andelen återvunna material i sina produkter till bygg- och anläggningsmarknaden. Redan 2030 ska produkterna utgöras av minst 50 procent återvunna material, som är en viktig deletapp mot att 2040 ha 100 procent resurseffektiv verksamhet.  

En våtsikt bygger på en teknik där överskottsmassor bearbetas i olika steg genom sortering och andra separationssteg. Resultatet är återvunnen mineralisk ballast som säljs till bygg- och anläggningsmarknaden. Den del som inte går att återvinna hanteras via redan kända återvinningskedjor i enlighet med den av EU beslutade avfallstrappan som anger hur allt avfall ska hanteras.

För den klimatfrämjande investeringen i våtsikten i Sundsvall har Swerock beviljats stöd från Naturvårdsverket via investeringsstödet Klimatklivet.

För mer information kontakta Johannes Pettersson, Avdelningschef Swerock Recycling region Nord, 0733-84 89 31.

Här hittar ni Pressmeddelandet.

Dela det här på: