Swerock bidrog till att Vallastaden blev klart till Bomässan

På rekordtid har Linköpings nya stadsdel Vallastaden växt fram. Ett unikt projekt där 38 olika byggherrar byggt 1 000 bostäder med nyskapande mångfald och innovativa lösningar. Vi har alla jobbat med slutmålet att slå upp portarna till landets hittills största bo- och samhällsexpo, för att visa den nya stadsdelen lördagen den 2 september.

Swerock har haft i uppdrag att med ett Bygglogistikcenter samordna logistiken som omgärdar byggprocessen. I uppdraget ingick att upprätta skalskydd, samordna och planera inkommande godstransporter via en leveransbokningskalender samt genomföra säkerhetsutbildning för den personal som jobbar inom Vallastaden. Detta för att öka säkerheten både för de som arbetar och bor inom Vallastaden, men också för att minimera de tunga transporterna in i området samt undvika kö- och väntetider då det är hög belastning på vägnätet.

Swerock har även tillhandahållit tjänster avseende lagerhållning av byggmaterial, utkörning av gods vid avrop från byggentreprenören, maskintjänster kring lossning, lyft och lastning av material, inbärningstjänster, byggstädning samt byggavfallshantering och uthyrning av behållare för detta. Dessa tjänster bidrar till att effektivisera hela byggprocessen då rätt resurs kan göra rätt sak vid rätt tid – något som leder till kostnadsbesparingar genom till exempel förkortad byggtid och minskat svinn/kassation av gods.

Swerock har tillsammans med systerbolaget Lambertsson också tillhandahållit möjligheten för byggherrarna att hyra maskiner via deras maskindepå som har funnits strategiskt på byggområdet. Lambertsson har även försett Vallastadens byggaktörer med förnödenheter som grindar, bodar, moduler, datanät, elförsörjning, vatten, avlopp och säkerhetskonceptet Keep Out.

Vallastaden har sedan planeringsstadiet haft temat ”Människan bygger staden” med fokus på hållbarhet både socialt och miljömässigt. Genom att Swerock och Lambertsson samordnar alla tjänster inom projektet minimeras den yttre miljöpåverkan, driften säkerställs och arbetsplatsolyckor förebyggs och vi kan med stolthet säga att: - Vi gör byggandet lite enklare!

För ytterligare information, kontakta:

Veronica Dahlquist, platschef Swerock
072-533 40 09

Dela det här på: