47 000 ton makadam fyller upp Varvsbassängen

Södra varvsbassängen i Malmö fylls upp för att bidra till ett rikare växt- och djurliv samt en ökad säkerhet. I botten läggs det tusentals ton med makadam, med Swerock som leverantör.

Det är Peab som genomför det stora arbetet med att grunda upp hamnområdet i Malmö varvsstad. Förr i tiden var området fullt av industrier, bland annat tillverkades ubåtarna vid hamnen under Kockumstiden. Då krävdes det att vattnet var mycket djupt.

Nu byggs det kontor och bostäder i samma område och då vill Malmö stad skapa bättre förutsättningar för växter och djur att trivas i vattnet. I ett grundare vatten trivs alger, musslor och ålgräs. Dessutom blir det större möjlighet att rädda liv ifall någon skulle trilla i.

Varvsbassängen är i dag mellan fyra och elva meter djup. På botten läggs det en halvmeter djupt lager med makadam som levereras från Swerocks bergtäkt i Veberöd. Leveranserna sker med lastbil ut till området.

- Det utmanande är att få logistiken att fungera och att få rätt resurser. Makadamen lastas ut på pråmar i vattnet och arbetet pågår tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan, säger Bonny Svensson, platschef på Peab Anläggning.

Totalt 47 000 ton makadam ska levereras och täcker då den botten som tidigare blivit förorenad av industriverksamheterna. Ovanpå makadamen läggs det ett tjockt lager med lera (cirka 216 000 ton) samt 26 000 kubikmeter sjösand.

Till sommaren år 2023 ska projektet vara klart med att höja upp Varvsbassängen.

Dela det här på: