Transport- och maskintjänster som gör det lite enklare

Med lång erfarenhet, moderna maskiner och ett brett utbud hjälper vi dig med allt inom transport- och maskintjänster. Vi hanterar ditt projekt snabbt och effektivt, oavsett var i landet du finns.

Kund- och leverantörsportal

Här loggar du in till kund- och leverantörsportalen.

Enkelt och tryggt med moderna maskiner

Med vår moderna maskin- och fordonspark och vårt breda utbud av tjänster kan vi alltid rekommendera flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Utifrån dina behov tar vi fram en helhetslösning eller assisterar med just den specialistkompetens du efterfrågar. Våra erfarna transportledare fungerar som den trygga länken mellan vår organisation och dig som beställare. De koordinerar alla uppdrag, styr våra fordon och ser till att processen blir smidig.

Brett utbud av tjänster

Vi erbjuder ett brett sortiment av transport- och maskintjänster. I södra Sverige utförs dessa under varumärket Cliffton.

Vårt ansvar för människor och miljö

För att minska vår klimatpåverkan fasar vi gradvis ut fossila bränslen och väljer högsta miljöklass vid investering i nya fordon. Genom moderna systemstöd och utbildning säkrar vi en effektiv fordonsanvändning som minimerar bränsleförbrukning och slitage. Säkerhet står alltid i fokus. Vår personal utbildas i trafiksäkerhet och samtliga fordon och maskiner som köps in är utrustade med alkolås. Självklart ställer vi lika höga krav på anlitade åkare som på oss själva, genom tydliga riktlinjer och uppföljning. Vi har också anslutit oss till Fair transport, ett initiativ från Sveriges Åkeriföretag där vi tar ställning och verkar för en bransch präglad av miljöhänsyn, trafiksäkerhet, goda arbetsförhållanden och god affärsetik.

Dela det här på: