Anläggningstransporter med flexibilitet för alla behov

Med stor bredd av fordonstyper hanterar vi såväl totallösningar som enskilda uppdrag. Bland våra kunder finns stora och små byggbolag, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Modern fordonspark och flexibla lösningar

Vi har en modern fordonspark utvecklad för alla typer av anläggningstransporter. Med dryga tusentalet bilar löser vi uppdrag i hela Sverige. Alla fordonskombinationer finns tillgängliga såsom tre- eller fyraxlad schaktbil, grustrailer, lvx-, kassett- och tippbilar med släp. Tack vare vår bredd och flexibilitet anlitas vi flitigt vid stora infrastrukturprojekt där transportbehoven kan skifta snabbt, från dag till dag. Vi löser det, och detsamma gäller förstås för dig som vill ha ett lass grus levererat till din villatomt eller behöver få schaktmassor bortforslade. 

Transport av asfalt och farligt avfall

Swerock har alla nödvändiga tillstånd för transporter av farligt avfall samt tillgång till flertalet fordon med täckta flak. Vi utför också asfaltstransporter i hela landet. Med 100-talet fordon byggda för maximal kapacitet och flexibilitet är vi en av Sveriges ledande leverantörer. Vi har fordon med rundbottnade och isolerade flak, och både tre- och fyraxliga bilar med släp.