Krantjänster – när du behöver flytta stort som smått

När det finns behov att både lasta och lossa material är kranbil det optimala redskapet. Vi har kranbilar för alla typer av lyft och inget jobb är för stort eller för litet.

Komplett utbud av kranbilar

Vi har lämpliga fordon, oavsett om du behöver få ett lass matjord levererat till tomten, förse ditt höghusbygge med taktegel, transportera och montera huselement eller flytta arbetsbodar. I vår fordonspark finns allt från mindre tvåaxlade kranbilar till stora fyraxlade bodbilar med över 100 tonmeters kranar och en räckvidd upp till 35 meter. Vi har även alla tillbehör som kan behövas, t ex jibb eller bilar med tipp. Våra brädgårdsbilar med fasta flak lämpar sig för transport av gods till såväl stora byggarbetsplatser som privatpersoner. Våra kran- och skopbilar levererar grus och jord till trädgårdar runt om i Sverige. 

Trädfällning

Har du träd som behöver fällas? Då har vi lösningen. Med en kranbil med monterad grip och kapaggregat sågar vi ned hela träd eller enstaka grenar, snabbt och säkert. Vi sköter även borttransporten av trädresterna.