Bendersberget, Uddevalla

Swerock har i uppdrag att loss hålla ett berg åt Benders koncernen. Uppdraget består i att avtäcka, spränga, krossa och transportera materialet till vår bergtäkt Fröland. Därefter förädlas materialet för betong- och asfaltstillverkning.

Omfattning
600 000-700 000 ton
Byggtid
2017-2020
Kund
Benders koncernen

Dela det här på: