Deponi, Tösta Västerås

Arbetet omfattar sluttäckning av en IFA-klassad deponi som avslutades 2008. Sluttäckningen omfattar såväl terrassering av deponin som utläggning av tätskikt, dränskikt och överliggande skyddsskikt. Utöver detta anläggs ny lakvattendamm samt nya rörledningar för avledning av vatten. För arbetet finns egenkontrollprogram upprättat både avseende omgivande vattenmiljö samt för respektive moment i sluttäckningsarbetet. Total yta som skall sluttäckas uppgår till cirka 6 ha.

Byggtid
2016-2021
Kund
Swerock AB

Dela det här på: