ECO-Betong levereras till Kalmarsundsverket

Swerock står för leveransen av 15 000 kubikmeter ECO-Betong till Kalmarsundsverket, ett materialval som kraftigt minskar klimatpåverkan.

Byggnationen av Kalmarsundsverket startade under hösten 2022, med pålning av grunden. I slutet av året genomfördes de första leveranserna av ECO-Betong, lokalt tillverkad på fabriken i Kalmar.

- Den ECO-Betong vi levererar ska bland annat användas till att gjuta kranfundament, bassängbottenplattor, bassängväggar och bassängbalkar. Det är en stor volym och projektets stora utmaning är att reningsverk har en kemisk påverkan på betong. Då krävs det speciallösningar, något Swerock ett stort kunnande kring. Det är viktigt att både ha rätt teknisk lösning och rätt produktval, säger Lars Haraldsson, biträdande avdelningschef på Swerock.

ECO-Betong är en produkt där delar av cementen ersätts med Merit, det vill säga slagg från stålindustrin. En fördel är att klimatpåverkan reduceras, i det här projektet minskas mängden koldioxid med 10 procent jämfört med traditionell betong. En annan fördel är att ECO-Betong är mer beständig jämfört med traditionell anläggningsbetong.

- VA-anläggningar har ofta en kemiskt aggressiv miljö vilket ställer höga krav på betongen. Det är viktigt att den har en hög beständighet och det har ECO-Betong. Den är bland annat mer tät mot inträngning av gaser och vätskor, vilket gör betongen mer motståndskraftig, säger Oskar Linderoth, produktutvecklare på Swerock.

Leveranserna sker under en 18 månaders period. Först ut ska det gjutas en stor bassäng på 3 600 kubikmeter vilket kommer att göras i sex olika etapper.

Kalmarsundsverket, som är ett kretsloppsverk, är en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar. Utöver att ta hand om samhället spillvatten kommer vatten återvinnas för användning till bevattning och industri. Kalmarsundsverket kommer även producera ett certifierat jordförbättringsmedel likväl som gas som kommer ge el och värme.

Det är Serneke som bygger Kalmarsundsverket på uppdrag åt Kalmar Vatten AB. För att möta framtida krav och utveckling i regionen krävs det ett nytt och modernt reningsverk.

Kalmarsundsverket beräknas vara klart för idrifttagning 2026.

Omfattning
Leverans av cirka 15 000 kubikmeter ECO-Betong.
Byggtid
2022-2024
Kund
Serneke AB

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.