Leverans av ECO-Betong

ETC Bygg

Bytte till ECO-Betong och sänkte Co2-utsläppen med 45%. ''Förutom att ECO-Betong är ett klimat förbättrande alternativ så är den lättare att arbeta med i vått tillstånd och man får ett tätare resultat med mindre porositet.''

OM ETC BYGG
ETC Bygg är specialiserat på klimatsmarta boenden och väljer material som passar deras klimatsmarta profil. Hyreshusen i Västerås skapar t.ex. sin egen energi med hjälp av solceller och genom att återvinna värme från varmvatten. Bostäderna, som även byggs i Växjö och Malmö, har blir ett inspirerande forskningsprojekt.

OM PROJEKTET
Våren 2020 startade byggnationen av ETC Byggs första hyreshus i Västerås. Projektet har kunnat förverkligas genom crowdfunding och har även fått bidrag från Boverket för att utveckla fler klimat smarta lösningar. För att minska klimatpåverkan ytterligare har Swerocks ECOBetong använts istället för betong med traditionell CEM 1.

LÖSNINGEN
Genom att byta betong har ETC Bygg kunnat minska sin klimat påverkan med 45 %, i jämförelse med användning av traditionell betong med CEM 1. Hemligheten ligger i att man i ECOBetong har bytt ut stora delar av kalkstenen i cementen mot slagg, en restprodukt från stålindustrin, vilket ger en avsevärt mindre klimatpåverkan. ECOBetong är dessutom mer lättarbetad och hållbar, har högre sulfatresistens och är mer motståndskraftig mot skadliga ämnen och värme, vilket uppskattades i projektet.

RESULTATET
När ETC Bygg beräknade sina CO2 nivåer landade de på 116 kg CO2 ekv/m³, vilket ger en minskning i koldioxidhalt på 45 % i jäm förelse med traditionell betong. Man fick också en mer beständig betong med högre sulfatresistens och större motståndskraft mot skadliga ämnen.

ERFARENHETER
Med små åtgärder kan byggföretag göra klimatsmartare materi alval som gör stor skillnad för miljön och som adderar värde för deras varumärke. Swerock siktar på att kunna leverera helt klimat neutral betong på marknaden år 2030, och har även startat sin egen tillverkning av bindemedel från slagg för att säkra tillgången och långsiktigt kunna erbjuda ECOBetong – ett viktigt steg för att nå målet att vara klimatneutrala 2045.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.