Leverans av ECO-Betong

Kvarteret Spåret

Högt ställda miljökrav gjorde valet av ECO-Betong enkelt. ''Vi har levererat ECO-Betong till golv, väggar och pelare och har använt oss av olika recept för att möta höga krav på både hållbarhet, funktionalitet och miljöpåverkan– där vi t.ex. sänkte CO2-utsläppen med 37% i väggarna'', säger Mats Olsson på Malmö Betongfabrik som levererat betongen till bygget av Kvarteret Spåret i Malmö.

OM PROJEKTET
Kv Spåret i Malmö är ett hyreshus med 80 lägenheter som beräknas stå klart sommaren 2021. MKB är beställare och totalentreprenör är Peab Bygg Bostad Syd. För att minska klimatpåverkan har ECO-Betong använts istället för traditionell CEM 1.

LÖSNINGEN
Genom att byta ut traditionell betong mot ECO-Betong i golv, väggar och pelare har man kunnat möta de högt ställda kraven på hållbarhet, funktionalitet och låg miljöpåverkan i bygget. En utmaning var att tillverka stora pelare till ett gym på ett av våningsplanen, och genom att variera komponenterna i ECOBetong kunde man uppnå hög stabilitet.

RESULTATET
I jämförelse med traditionell betong där egenskaperna till största delen bestäms av förhållandet mellan vatten och cement, byts delar av cementen ut mot överskottsprodukter från stålindustrin i ECO-Betong. Resultatet är både en ökad funktionalitet och längre livslängd än traditionell betong, och även en avsevärt lägre klimatpåverkan. I väggarna användes exempelvis ECO-Betongblandningen XS/D3 med en uppskattad miljö påverkan på 214 kg CO2 per kubikmeter, som minskade utsläppen med 37% i jämförelse med traditionell CEM som ligger på 340 kg CO2 per kubikmeter. En annan framgångsfaktor är ett nära samarbete mellan konstruktörer, kund och beställare. Förutom Swerock och Peab Bygg Bostad Syd, är även Lambertsson och Skandinaviska Bygg element med i projektet, som levererar platsgjutna skalväggar och utfackningsväggar.

ERFARENHETER
Med små åtgärder kan byggföretag göra klimatsmartare materialval som gör stor skillnad för miljön, och som adderar värde för deras varumärke. Swerock siktar på att kunna leverera helt klimatneutral betong på marknaden år 2030, och har även startat sin egen slaggtillverkning för att säkra tillgången till ECO-Betong – ett viktigt steg för att nå målet att vara klimatneutrala 2045.

LEVERANTÖRER
Malmö Betongfabrik var betongleverantör.

Adress
Malmö
Omfattning
ECO-Betong
Byggtid
2020
Kund
Peab Bygg Bostad

Dela det här på: