Kvarteret Kvartetten

16 000 kvm kontor med fokus på välmående och miljö. Kvarteret Kvartettens klimatpåverkan har sänkts med 268 ton CO2 genom att vi har använt 3 298 m3 ECO-Betong istället för traditionell betong.

OM KVARTERET KVARTETTEN
Ett stenkast från Hyllie station i Malmö bygger Peab Kvarteret Kvartetten i samarbete med Mircon Bygg. Framtida hyres gäster kan se fram emot ett kontorshus med butikslokaler och restaurang på bottenvåningen, och inte minst en imponerande f lexibilitet då lokalen kan anpassa sig från 170 m2 till hela 16 000 m2. På så sätt kan lokalen växa (eller krympa) i takt med framtida behov.

OM PROJEKTET
Kvarteret Kvartetten är ritat av Krook & Tjäder och beräknas stå klart våren 2023. Wihlborgs är beställare. Byggnaden består av fyra olika fasadtyper och det är just kvartetten av fasadvarianter som har gett namn åt byggnaden. Kvarteret Kvartetten kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld som har högt ställda krav på miljöprestanda och en god arbetsmiljö. Byggnaden kommer även certifieras enligt WELL – en hälsocertifiering som fokuserar på välmående, kost, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.

LÖSNINGEN
Genom att använda 3 298 kbm ECO-Betong och därav en trejdedel ECO-Betong i steg 3. Swerocks spjutspets produkt gällande klimatbesparing, istället för traditionell betong. Kommer projektet kunna minska sin klimatpåverkan med totalt 268 ton CO2 . Anledningen är att man i ECO-Betong har bytt ut delar av cementen mot slagg, en restprodukt från stålindustrin, vilket ger en avsevärt mindre klimatpåverkan. ECO-Betong är dessutom mer lättarbetad och hållbar. Och den är även lätt att anpassa efter olika specialbehov. På våningsplanet som är avsett för bilparkering användes t.ex. ett 600-800 mm tjock lager med ECO-Betong där man först gjöt ett undre lager med ett vct på 0,55 och sedan ett lager till vått i vått med 0,40 ovanpå, så att det skulle bli mer motståndigt mot klorider.

RESULTATET
Valet av ECO-Betong minskar Kvarteret Kvartettens klimatpå verkan med 268 ton CO2 under byggfasen, vilket motsvarar en minskad klimatbelastning med 30 % jämfört med att använda traditionell betong.

ERFARENHETER
Med små åtgärder kan byggföretag och deras beställare göra klimatsmartare materialval som sammantaget gör stor skillnad för miljön. Att det adderar värde till deras varumärke är en bonus. Swerock siktar på att kunna leverera helt klimatneutral betong på marknaden år 2030 och har startat sin egen tillverkning av bindemedel från slagg för att säkra tillgången. Att långsiktigt kunna erbjuda ECO-Betong är ett viktigt steg för att nå målet att vara helt klimatneutrala 2045.

Omfattning
ECO-Betong
Byggtid
2021

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till. 
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.