Rivning och sanering, Göteborg

Arbetet omfattar rivning och sanering av mark och byggnader tillhörande en nerlagd ytbehandlingsindustri. På fastigheten har kemiskt ytbehandlingsverksamhet bedrivits vilket har kontaminerat marken och de närliggande byggnaderna. Föroreningarna består av tungmetaller (främst nickel, bly, zink och krom VI) och klorerade lösningsmedel (trikloretylen). Vid sanering av klorerade lösningsmedel täcktes marken med geo-membran för att hindra återkontaminering av det sanerade området.

Byggtid
2016
Kund
Bodycote Thermotreat AB

Dela det här på: