Norrskenet, Luleå

Projektet omfattar rivning av flerfamiljshus och handelslokaler. Kartläggning av underliggande markförorening samt schaktsanering och omhändertagande av förorenade schaktmassor. Arbetet har bedrivits som underentreprenad till Peab Anläggning och Peab bygg vilka skall uppföra ett nytt flerfamiljshus på inom kvarteret. Swerock sköter även avfallshanteringen under byggtiden.

Byggtid
2017
Kund
Peab anläggning och Peab Bygg

Dela det här på: