Norviks hamn, Nynäshamn

Leverans av fabriksbetong

Omfattning
35 000 kbm betong
Byggtid
2018
Kund
Boskalis/Terramar

Dela det här på: